Címlap A KORONA misztériuma Felismerések
2010. április 10. szombat, 17:26

FELISMERÉSEK  A  KÁRPÁT  HAZÁBAN 

 

Az Első

 

Mi magyar emberek : az életünket megváltoztató véletlenek tudatosítása. Az az érzés, hogy a háttérben egy másik folyamat is zajlik. 

 

A Második

 

Szélesebb történelmi perspektívába helyezi eddigi tudatunkat.

A véletlenek szerepének felismerése jelenti azt, hogy felébredtünk és szakítunk eddigi felfogásunkkal. 

 

A Harmadik

 

A fizikai világ újfajta megértéséről beszél. Azt állítja: mi magyar emberek megtanuljuk újra a korábban láthatatlannak tartott energia érzékelését. 

 

A Negyedik

 

A harmadik felismerés megtanított rá minket, hogy a teljes világmindenség voltaképpen egy hatalmas energiarendszer. Ez a felismerés rámutat arra, hogy miképpen harcolunk az energiáért, vagy ennek egy részéért. Vagyis a szeretetért. Ez okozza a válságokat.

Nemzetek, családok, emberek között. És ez okozza a megosztást, a versengést itt Magyarországon is!

Kíméletlen harc folyik a fizikai hatalomért és a spirituális kiválasztottságért, hogy melyik párt, szervezet, szövetség, civil közössé, alkotmány tervezet, csoport, egyház a legitim az új program, törvény, hatalom birtoklásáért.

 

A megoldás: túllépni ezen a konfliktuson. Ha megnyílunk a bensőnkben élő szeretetre, képessé válunk arra, hogy más forrásból szerezzük energiánkat. 

 

Az Ötödik

 

Felismertünk egy új megértést, amit misztikus tudatnak is neveznek. Egyre többen hisznek abban, hogy a tudatosság és a szeretet mindenki számára elérhető. Az emberi konfliktusok felszámolásakor arra hagyatkozunk, hogy mi magyarok más forrásból jutunk energiához.

Ennek a Forrásnak a megtapasztalása a misztikus élmény. Amikor misztikus élményben van részünk, akkor az energiamezőnk kisugárzódik az egész világmindenségbe. Abban a pillanatban az ember energiamezeje és az univerzum energiamezeje egybeesik.

 

A Magyar Szent Korona hatása: Nekünk magyaroknak speciális programunk van! A Korona minket az igazi Forráshoz, a Teremtőhöz, az Atyához, az Öreg Istenhez kapcsol. A Világhoz, a Tejúthoz, a Galaxis szívéhez.

 

A tudatosság ezen fokán azonban még nem tudjuk fixálni. Még eltűnik közben a kapcsolat az életünkből. A prófécia szerint, ha összekapcsolódunk Isten energiájával, szeretetével, - olyan, mintha a jövőbe néznénk. Az idő múlásával egyre többen tudjuk megtartani tudatosságunkat és kapcsolatunkat a szeretet állandó forrásával, így mind ezt a jövőt látjuk. 

 

A Hatodik

 

Felismerésünk, hogy életünk a mindenség része mostanáig. Minden értelmet nyer! A gyerekkorunk, az iskoláink, a tanulmányaink, a kapcsolataink, a családunk, a szeretteink. Hogy miért ide, a Kárpát hazába születtünk.

És most is, a jelen pillanatban kapcsolatunk a Magyar Szent Koronával.

 

Mi, mindannyian egy nagyobb spirituális áram részei vagyunk. Van célunk, és ha hűek vagyunk hozzá, segítjük, hogy az ember elérje ezt a világot.

Magyarok: a történelmünk, az őseink, a Magyar Szent Korona és a magyar nemzet keresztútjárása a mi spirituális áramunk. Csak hűnek kell lennünk hagyományainkhoz, hogy segítsük az áramlást. 

 

A Hetedik

 

Az eddigi tudatosságunkon és élményen tovább lehet lépni. A Szeretet áramoltatásával útmutatóra lelünk. Ehhez nekünk magyaroknak itt él velünk a Szent Korona. A belőle áramló szeretet és igazság áramát követve megjelenik a nemzeti és a személyes utunk. Figyeljük megérzéseinket, a sugallatainkat, a szellemi vezetést!

A spirituálisan éber ember érzékeli, hogy eszmék lepik el az elméjét, és vezérlik Őt. Kövesd őket és így egyre több az egybeesés, a szinkronicitás. Sodródjál velük! Élvezni fogod!

Újra nyílj meg, nyerjél energiát. Fogadd magadba az Isteni élményt.

Ezt érzed a Magyar Szent Korona hatásaként is.

Mindig idézd fel. Soha ne feledd ezt és kövesd a megérzésed! 

 

 

A Nyolcadik

 

Ha újból kiesel az áramlatból, újra megjelenik a félelem. Társas kapcsolatban, vagy közösségben ez okozza a másik fél feletti irányítást, a hatalmat. A bizonytalanság miatt el kezd uralkodni a másik fél, a közösség fölött. Ez látszik a különböző társadalmi szervezetek esetében is.

Ettől a másik ember, csoporttárs, szervezet elkezd félni majd, kihátrál a kapcsolatból, az együttműködésből. Ez újabb hatalmi harcot okoz.

 

Amikor mindenki figyel, úszik az áramlásban és érzékel (megérzésben létezik) – akkor érzékeli, hogy hol erősebb az áramlás. A csoport, a társadalom az érzékelés hatására lemond annak javára a vezetésben, akinél magasabb erőt érzékel. Így nincs versengés, verseny!

Közös élmény, közös kontroll.

Akik még nem tudnak állandóan az áramlásban lenni, azoknak emlékezni kell az eredeti élményre. Bízni azokban, akik benn vannak az áramlásban.

 

Ahelyett, hogy egymást fosztanánk ki az energiától, - adni kell az energiát, figyelmet, szeretetet! Mindig! Bármikor!

Mint ahogy maga a Magyar Szent Korona is teszi.

 

Az energia átadás folyamat. Az energiaszint megnő, ezt kövesd. Minden helyzetben, amikor energiát áramoltatsz, - jön egy érzés: TELJESSÉG

Ez a titok! A mi szeretetünk előbb saját magunkat emel fel, aztán a többieket. A Szentek, Őseink, Apostol Királyaink ebben voltak jártasak.

Nekünk most szintén ezt kell tennünk.

Ezzel segítünk.

  

A Kilencedik

 

Egy dolog, ha energiát adunk. Ha átadjuk és a másik fél szintén ugyanezt teszi, akkor energia-burkot hozunk létre magunk körül.

És ez önmagát erősíti fel!

 

Ha mind ezt tesszük a Kárpát hazában, a magyarság révén az emberiség spirituális „evolúciója” új szintre kerül.

 

A Magyar Szent Korona szakrális tere az egész Kárpát-medence. Hatása azonban az egész Földre kiterjed.

 

Ha elfogadod a Magyar szent Korona szolgálatát és szereteted összekötöd Vele, az energiaburok azaz a SZERETET révén az áramlást összekötöd magaddal. A Koronából kiáradó áramlást. Ilyenkor bízhatsz a vezetésben! 

 

A Tizedik

 

A tizedik felismerés révén megérthető a fizikai dimenzió és a Mennyország közötti különleges kapcsolat. Megtanuljuk használni képzeletünket, ugyan úgy ahogy a Mennyországban használatos. Utunk ezen szakászában rájövünk, hogy intuícióink és végzetszerű megérzéseink a születési látomásról őrzött emlék feltámadását jelzik. Ebben az állapotunkban már tarthatunk életszemlét, anélkül, hogy meghalnánk.

 

Napjainkban a határán vagyunk annak, hogy mindenre emlékezzünk. Ehhez kapunk segítséget a saját lélekcsoportunktól. Fel kell tudnunk vennünk a kapcsolatot a saját lélekcsoportunkkal. Nekünk magyaroknak különleges lélekcsoportunk van. A lélekcsoport minden tagja a Magyar Szent Korona védőboltozata alatt várja, hogy csatlakozzunk egymáshoz! Így is megvalósulhat a Korona nemzetegyesítő szerepe. Ha csatlakozunk a lélekcsoportunkhoz, akkor képet kaphatunk a magyar nemzet keresztútjáról, a nemzet áldozatáról. Ezen felül a többi nemzet szerepéről, és hogy az emberiség történelmét egy spirituális folyamatnak tekintsük.

Ekkor már emlékezünk arra, amit a Túlvilágon tudtunk, és ezt a tudást itt a Földön is a tudatosság szintjére emeljük. Azaz emlékezünk a Világlátomásunkra. Minél több spirituális ember emlékezik a Világlátomásra, ennek egyre erősebb egyensúlyteremtő hatása van.

 

Fontos, hogy addig nem hozható át a fizikai síkra a Világlátomás, amíg nem oldjuk fel a polarizációt a Földön. Azaz nem értjük a gonoszság lényegét.

 

Ahogy erősödik a kommunikáció a két dimenzió között, egyre gyakrabban találkozunk majd lelkekkel a Túlvilágon. A felismeréseink egy része arról szól, hogy különbséget kell tennünk a lelkek között. A felébredt lelkeket, akik kapcsolatban állnak a szeretet szellemével, meg kell tudnunk különböztetnünk azoktól, akikben még él a félelem és megrekedtek abban.

 

Minden lélekcsoport csak akkor érheti el kreatív képességeinek tetőpontját, ha tagjai tudatosan megtisztítják és felerősítik a csoport energiáját, spirituális erejét.

Ugyan ez érvényes a Magyar Szent Korona alatt szolgáló lélekcsoportra is. A Világlátomás ránk vonatkozó részének felelevenítése úgy történik, hogy mindegyikőnk visszaemlékezik a saját születési látomására, és csoportként összeolvasztjuk ezeket. Ekkor a másik dimenzióban egyesítjük lélekcsoportunk erejét. A magyar lélekcsoport erejének egyesítése is így működik. Amikor nő a lélekcsoportok ereje, akkor még többre emlékezünk.

 

A másik dimenzióban a lélekcsoportok is jobban összehangolódnak, közelebbi rezonanciába kerülnek egymással. Ezért áll a Föld a lelkek figyelmének középpontjában és ezért kap a Magyar Szent Korona kiemelt figyelmet. Ugyanis itt a fizikai dimenzióban megy végbe a lelkek valódi egyesülése.

 

A Világlátomásban nem az a lényeg, hogy egyáltalán átéljük. A lényeg az, hogy miként vetítjük rá a jövőre, hogyan őrizzük meg az emberiség eljövendő nemzedékei számára. Igazából erről szól a tizedik felismerés.