2010. április 10. szombat, 17:16

 A   FORRÁS   EGYHÁZA    KÖRLEVELE  

2010-ben a Fergeteg havában fehér köntösbe öltözött Magyarország. Menyasszonyi ruha ez, még ha hóból is van. Mindez azt jelenti, hogy menyegző előtt állunk.

A magyarok jelentős számú kisebbsége hiszi a nemzet üdvtörténetét, küldetését, történelmi vállalását. Ezért is születtünk most ide, ebbe az időintervallumba és Magyarországra. Tiszteltjük múltunkat, elődeinket, királyainkat és értékeinket. Különösképpen tiszteljük Őt: a Magyar Szent Koronát. Hisszük isteni eredetét, közjogi státuszát és hatalmát. Hisszük, hogy ez az utolsó ítélet koronája is egyben. Mindazonáltal hisszük a Magyar Szent Korona nemzetegyesítő erejét és szerepét.

 

Jelenleg alkotmányos válságban élünk Magyarországon. Ez ad lehetőséget a gazdasági, erkölcsi, politikai válsághoz.  Ezzel szemben a nemzet szakrális állapotában nincs válság! Sőt, nem hogy válság sincsen, de egy egyre fényesebb felemelkedést tapasztalhatunk a saját egyéni lelkünkben, lelkiismeretünk, moralitásunk, spirituális tudatosságunk és vágyaink, álmaink terén. A változás folyamatát és annak isteni erejét és idővonalát megismerve még nagyobb megértéssel, bölcsességgel és alázattal éljük mindennapjainkat. A változás folyamatában érezhető már a legnagyobb mérföldkő közelsége: a Magyar Szent Korona jogfolytonosságának visszaállítása. Mivel ez része az isteni tervnek, mindenképpen megtörténik. Azonban egyéni döntéseinkkel segíthetjük ennek az eseménynek a megtörténtét. Ezáltal nem egy véglegesen kijelölt időpontban, hanem akár korábban is megtörténhet az esemény.

 

Higgyük el, hogy az Istennek meg van minden hatalma ahhoz, hogy ez meg fog történni, bármilyen külső vagy emberi körülménytől függetlenül is!

 

Az egyéni döntésünkkel a folyamat segítésére abban áll, hogy elismerve az isteni hatalom és szeretet primátusát, hozzáadjuk a saját szeretetünket és egyéni hatalmunkat, azaz a jogunkat a választásunk által. Azaz hisszük és valljuk az Istent.

 

Ma a változások egyik hátráltatója az a tény, hogy a valóságos és megkérdőjelezhetetlen isteni hatalom mellett, itt a fizikai síkon a magyar struktúra (alkotmány) világában a Magyar Szent Korona nem jogképes.

Megpróbáltuk ingatlanunk tulajdonjogára bejegyezni a Szent Koronát, de ez nem lehetséges, mivel az alkotmányos rend,  jogrend így a földhivatali nyilvántartás nem ismeri el a Szent Korona jogképességét. Azaz nem jogi személy.

 

Miért is lehet fontos, hogy megjelenjen a Magyar Szent Korona a mai, hivatalos jogrendben?  Mert attól kezdve, hogy szereplője a jelenlegi „diktatúrát fenntartó” alkotmánynak, megjelenik benne minden erejével, hatalmával. A legfontosabb azonban, hogy megjelenik, mint hivatalosan választható alternatíva bárki számára!

A változás folyamatát szolgáló többség várja, hogy Magyarországon szülessen új alkotmány. Benne a legfontosabb elemmel, hogy helyreállítsák a Magyar Szent Korona jogfolytonosságát és jogalanyiságát. Több társadalmi szervezet, mozgalom dolgozik ezen fáradhatatlanul. Azonban a döntés, az új alkotmány elkészítését és hatályba lépését szolgáló döntés nem születik meg…

A mai alkotmányos „rend” szerint a politika jogosult ezt megtenni. Azonban erre várni fölösleges és hiú ábránd. A politika önmagától sem ma, sem holnap, sem semmikor nem fog lemondani hatalmáról. A társadalom megosztottsága pedig biztosítja a politika hatalmát és a meglévő struktúra fennmaradását. Ma nincs olyan erős társadalmi szervezet vagy mozgalom, amely képes erre kényszeríteni a politikai erőket. Sőt a megosztottság miatt az egyébként elegendő társadalmi támogatottságú mozgalmak, szövetségek nem képesek erőiket egyesíteni a cél érdekében. Azaz együtt sem tudják kikényszeríteni a politikától az immár húsz éve ígérgetett új alkotmány megszületését. Sem az egyházak, sem a civil szervezetek, sem a szakszervezetek, sem a kisebbségek és sem az önkormányzatok. Ezek a szereplők még egymással sem beszélnek arról, hogy együttműködjenek az új alkotmány érdekében.

 

A Forrás Egyháza vezetősége ezért egy új javaslatot tesz a tagsága és szimpatizánsai körébe. Ahhoz, hogy a Magyar Szent Korona jogalannyá válhasson, több lehetséges megoldás is van. Az egyik ilyen, hogy egy meglévő, már bejegyzett és elfogadott, jogképes jogalany változik át a tagsága támogatásával, azaz választásával a kívánt cél érdekében. A Forrás Egyháza egy ilyen, a Veszprém Megyei bíróságon 1998-óta bejegyzett 8581. Németbánya, Tiszafa u. 5. számú székhelyű egyház.

Az egyház vezetősége, példaadói így azt javasolják, hogy a nevét megváltoztató egyház kérje a bíróságtól a névváltozás bejegyzését a korábbi Forrás Egyháza helyett Magyar Szent Korona névre. Ezzel jogalannyá válik, még ha a nevében is. Az egyház vezetése pedig vállalja, hogy az egyház az új névvel hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Szent Korona kifejthesse nemzet egyesítő szerepét. Választható legyen bármely magyar személy, család, jogalany számára bármely további jogügylethez. Választható legyen szakrális, jogi és fizikai védelemhez.

 

Amikor a bíróság bejegyzi a kért névváltoztatást, immár a jelenlegi struktúrán belül is megjelenik az isteni minőség, a nemzet feltámadásának és az utolsó ítéletnek főszereplője. Innét kezdve nem mérvadó, hogy melyik szervezetnek, szövetségnek, nemzetgyűlésnek, egyháznak vagy tagja. Azaz nem az köti le energiáidat, hogy ki legyen a nemzetegyesítés „vezetője” vagy kiválasztottja. A Magyar Szent Korona megjelenik a struktúrában és elkezdi kifejteni hatását…

Abban mindenki egyetért, hogy Ő az aki képes a nemzetet egyesíteni. Abban már nem mindenki, hogy Ő fogja. Sok a megosztó és sok a megosztott. Sok a kiválasztott és sok a jogosult a saját illúziójuk fogságában.

 

A legbölcsebben járunk el, ha ezt a szerepet rábízzuk Ő-rá. Higgyük el, hogy élni fog vele. Élni fog az egyházi jogosítványok által biztosított mozgástér és szakrális eszközök lehetőségeivel.

Mi, az egyház eddigi tagsága pedig vállaljuk a Magyar Szent Korona szolgálatát alázattal, nem csak a névadás mértékéig. Az ezután belépő tagok pedig a saját választásukkal hozzájárulhatnak a régi struktúra alól a Magyar Szent Korona védőboltozata által nyújtott új struktúra használatával a földi mennyország eljöveteléhez.

 

Annak érdekében, hogy a körlevélben leírtak megvalósuljanak, a Forrás egyháza vezetősége 2010. március 13-án, szombaton délelőtt 10.00 kor kezdődő választmányi ülésére meghívja az egyház tagságát és küldötteit a Németbánya, Fő tér 3. alatti Faluházba.

Itt fogunk találkozni, célunkat megerősíteni, szolgálatunkat alázattal felajánlani és nevünket választani.

A tagság választásának függvényében ettől fogva az egyház mindenkori tagsága eggyé válik a Magyar Szent Koronával.

 

Eljött az idő, hogy EGY legyen a

 

LÉLEK 

 

 

 

 

 

 

  

Kiadva:

 

Forrás Egyháza

Németbánya, 2010. január 24.                                                             Nagy Gábor

 

 

 

HÁZ 

 

HAZA